Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu


Obecnie pracujemy nad sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648 na zlecenie Gminy Wołomin.

Opis

Dokumentacja podzielona na dwa etapy będzie obejmowała następujące elementy:

 

ETAP I

 • Koncepcje


ETAP II

 • Opracowanie mapy do celów projektowych,
 • Projekt budowlany,
 • Projekt wykonawczy,
 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
 • Projekt stałej organizacji ruchu,
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.