Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Czy te drogi powstaną?

Kontrakt dla miasta Suwałk – jak wynika z komunikatu – został zerwany w związku z zaprzestaniem robót przez Pribex-Export z Warszawy. Firma wygrała przetarg na drogę łączącą ulice Pułaskiego i Północną (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego). Do rozwiązania umowy doszło 28 maja.

To jeszcze nie koniec. Jak zapowiedziano, najpóźniej w poniedziałek, 4 czerwca, miasto odstąpi również od umowy na realizację drugiej inwestycji realizowanej przez tą samą firmę tj. budowę drogi łączącej ulice Sejneńską i Utrata (ul. 100-lecia Niepodległości) z nowym mostem nad Czarną Hańczą i tunelem pod torami kolejowymi.

Przetargi na oba zadania zostały rozstrzygnięte w 2017 roku. Zlecone do budowy ulice leżą w ciągu dróg wojewódzkich nr 653 i 653. Oba wygrała firma Pribex-Export.

„W związku z tym, że na obu inwestycjach firma od ponad miesiąca nie realizuje żadnych prac oraz mimo składanych deklaracji nie przedłożyła żadnych harmonogramów czy też programów naprawczych dla tych inwestycji postanowiono o odstąpieniu od tych umów” – czytamy w komunikacie.

Teraz zostanie wykonana inwentaryzacja prac na obu placach budowy, a następnie zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie inwestycji.

Tym samym ostateczny termin zakończenia obu inwestycji wydłuży się – czas przewidziany dla nowych wykonawców to koniec czerwca 2019 r.

To z kolei spowodowało konieczność wydłużenia okresu rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej – inwestycje były realizowane przy udziale funduszy europejskich. W sumie dostało 25 mln zł. Urząd Marszałkowski przychylił się do prośby władz miasta w tej sprawie.

Jeszcze w tym roku, bez zmian zakończą się natomiast dwa pozostałe odcinki Trasy Wschodniej, czyli modernizacja ulicy Sejneńskiej oraz przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata.

Firma Pribex-Export jako partner w konsorcjum na czele z Salini realizowała S8 obwodnicę Marek pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka. Po kilkukrotnym przedłużaniu umowy, GDDKiA w maju rozwiązała umowę z wykonawcą. Dużo przed takim finałem mówiło się o konfliktach w ramach konsorcjum, które mogły być przyczyną niedostatecznego postępu robót.

Ten sam problem wystąpił na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Polkowicami i Lubinem. W ubiegłym roku niemal zaprzestano prac, potem większość robót wziął na siebie lider konsorcjum – Salini. Wrocławska GDDKiA liczy, że tę inwestycję uda się dokończyć przy udziale wybranego wykonawcy.

 

Źródło: http://www.rynekinfrastruktury.pl